Đóng
pk-tiep-dia-chong-set-dd

TIẾP ĐỊA-CHỐNG SÉT

17/09/2016

CỌC TIẾP ĐỊA ĐỂ LÀM GÌ? Cọc tiếp đia về bản chất là những thanh kim loại được cắm sâu vào trong đất (tiếp địa). Tác dụng là chuyển toàn bộ lượng sét hay chính xác hơn là lượng điện năng thừa trong quá trình chống sét (trực tiếp và an toàn điện) ra môi trường đất […]