Đóng

Trang lời giới thiệu

Lời giới thiệu

Công ty cổ phần Minh Việt Phương được hình thành và hoạt động theo luật doanh nghiệp. Toàn thể cán bộ nhân viên là 12 người làm việc với biên chế của các phòng, Các bộ phận khác là lực lượng cộng tác viên và nhân viên thuê ngoài theo từng công trình.

Với đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tác phong chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết, Minh Việt Phương luôn tràn trề sinh lực, không ngừng chinh phục thử thách, vươn tới mục tiêu mới.

Minh Việt Phương luôn nỗ lực hết mình để mang lại lợi ích cho các cổ đông, cho khách hàng; góp phần xây dựng Đất nước Việt Nam giàu đẹp, hướng tới mục tiêu Vì sự phát triển cộng đồng

Xem thêm